องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


จัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โซนสีม่วง


องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอเมืองชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โซนสีม่วง ร่วมกับ อบต.ห้วยบง อบต.กุดตุ้ม อบต.ลาดใหญ่ และเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพนทองพิทยา

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17