องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะหมู่บ้านต้นแบบ (ขั้นที่ 2 การจัดการขยะต้นทางสู่การเชื่อมโยงกองทุนขยะทองคุ้มครองชีวิต) พัฒนาข้อตกลงในชุมชน และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในชุมชนต้นแบบ หมู่ 5 และหมู่ 12 สู่การนำใช้ในระดับตำบล

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17