องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ กิจกรรมการทำไม้กวาดจากพลาสติกและไม้กวาดจากต้นเป้ง ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทอง

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18