องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการอบรม พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ขุนดินและถมดิน


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร กิจการสภาอบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดโครงการอบรม พรบ.ควบคุมอาคาร พรบ.ขุนดินและถมดิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18