องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan) กองทุน Long Term Care : LTC


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับรพ.สต.โพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิจการสภา อบต.โพนทอง Care Giver: CG ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan) กองทุน Long Term Care : LTC หมู่ที่ 5,6 และ 8 เพื่อดูแลสร้างขวัญกำลังใจ ประเมินภาวะสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธี และกายภาพบำบัด

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18