องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


แก้ไขปัญหาท่ออุดตัน


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส.อบต.หมู่ 4 แก้ไขปัญหาท่ออุดตันทำให้น้ำระบายไม่สะดวก บริเวรบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 และเปิดทางเดินน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18