องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬา "นางเม้งเกมส์"


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา "นางเม้งเกมส์" โดยมีท่านนายกศานิต กล้าแท้ เป็นประธานในพิธีเปิด

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18