องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต


 

นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมกับโรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลโพนทอง โดยได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลชัยภูมิมาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกของชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18