องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมเปิดป้ายถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลโพนทอง อสม. ส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมการเปิดป้ายการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมชาย จริยายานันทกุล รองนายก อบจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

2022-11-22
2022-11-22
2022-11-21
2022-11-21
2022-11-20
2022-11-20
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-19
2022-11-18