องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด กิจการสภา อบต.โพนทอง และผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลโพนทอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17