องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


แก้ไขปัญหาถนนชำรุด


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และเจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาถนนชำรุด ซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน หมู่ที่ 2,12 บ้านโพนทอง และ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหญ้ารังกา

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17