องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


รณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง


นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต.โพนทอง มอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รับผิดชอบหมู่ที่ 3 บ้านนางเม้ง ร่วมกับ สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ดำเนินการขับเคลื่อนรณรงค์ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เคาะประตูบ้าน ขอความร่วมมือทำถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-21
2023-01-21
2023-01-20
2023-01-20
2023-01-18
2023-01-18
2023-01-17