องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]103
2 รายงานปารประเมินผลการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]107
3 แบบ ปย1-ร [ 26 ก.ค. 2559 ]449
4 แบบ ปอ.1 [ 26 ก.ค. 2559 ]431
5 แบบ ปอ.2 [ 26 ก.ค. 2559 ]422
6 แบบ ปอ.3 [ 26 ก.ค. 2559 ]411
7 แบบติดตาม ปอ.3 [ 26 ก.ค. 2559 ]446