องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการบริการประชาชน ห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]118
2 รายงานการบริการประชาชน ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]99
3 รายงานการบริการประชาชน ห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 (1) [ 14 ก.ค. 2563 ]105
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน [ 14 ก.ค. 2563 ]100
5 ประกาศเจตนารมณ์ อบต.โพนทอง [ 4 มิ.ย. 2563 ]123
6 ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน SERVICE MIND [ 27 ธ.ค. 2562 ]90
7 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 28 ธ.ค. 2561 ]98
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง [ 28 ธ.ค. 2561 ]102
9 ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้ง บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐและคลังจังหวัดชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2561 ]261
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2562-2564 +1 [ 19 พ.ย. 2561 ]236
 
หน้า 1|2|3