องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th
 
 
แผนงานด้านสาธารณสุข
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]30
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]26
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]36
5 แผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]102
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 6 ก.พ. 2561 ]25
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 6 ก.พ. 2561 ]49