องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ”

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ได้ดำเนินงาน โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ” โดยความร่วมมือของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้บริการเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้รับกำจัดโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน อย่างน้อย 9 ล้านเครื่อง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทางหอกระจายข่าว และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และจัดให้มีจุดรับคืนโทรศัพท์ (เคลื่อนที่) / มือถือที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิต่อไป ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ 

    เอกสารประกอบ โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ”
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง