องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จากประชาชนตามรายชื่อที่ลงทะเบียน จำนวน 331,472 คน โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประมาณ 1,657 คน เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560
          ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ จัดสวัสดิการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ได้


    เอกสารประกอบ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง