องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ได้ปรับปรุงคู่สายโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารเป็นระบบใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สำหรับให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงได้ประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง