องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับแจ้งจาก สคร.9 นครราชสีมา ถึงโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคว่ามีทั้งโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น ทำให้การตรวจจับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การควบคุมโรคสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในฤดูฝนนี้ เริ่มพบผู้ป่วยจากโรคที่นำโดยยุงลายทั้งโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ลดลงตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่
1.    เก็บบ้านให้สะอาด โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
2.    เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
3.    เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
          รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย  การป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวดกำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และขอให้ประชาชนเริ่มต้นดำเนินการที่บ้านของตนเองก่อน จากนั้นขยายไปสู่ชุมชน และสถานที่ส่วนรวม เช่น โรงเรียน วัด และสถานที่ทำงาน


    เอกสารประกอบ หน้าฝน แนะใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง