องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

    รายละเอียดข่าว

          นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ทำการรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 ข้อ 99 ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงรายการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน จึงได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์มาให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน 

    เอกสารประกอบ การประชาสัมพันธ์งบเดือนกรกฎาคม 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง