องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ตำบลโพนทอง วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง