องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิ.ย. นี้

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลางจำนวน 1,437 ล้านบาท ในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกจนถึงอายุ 3ปี ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เสนอสำนักงบประมาณขอเบิกงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,571 ล้านบาท แต่สำนักงบอนุมัติเพียง 1,437 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งมีการค้างจ่ายตั้งแต่ เดือน เม.ย. และจ่ายต่อเนื่องถึงเดือน ก.ย. นี้ เนื่องจากงบประมาณที่ขอก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอ เพราะมีผู้มาลงทะเบียนรับสิทธิมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนทั้งสิ้นมี 459,923 แสนราย แยกเป็นผู้มีชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ และอยู่ในระบบรับเงินอุดหนุนอยู่แล้ว จำนวน 248,178 ราย กลุ่มที่บันทึกข้อมูลลงในระบบแล้ว 78,121 ราย และกลุ่มคุณแม่วัยใส 53,543 ราย ขณะนี้มีผู้ที่จะได้รับสิทธิทั้งสิ้น 379,842 ราย ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 ทั้งนี้พบว่ายังเหลือผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า 80,081 ราย ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องมาลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย นี้ อย่างไรก็ตามจะเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การที่สำนักงบอนุมัติงบน้อยกว่าที่กระทรวงขอไปนั้น มองว่าเด็กบางส่วนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนฯ จะพ้นจากสิทธิ์ที่กำหนด โดยมีอายุเกิน 3 ปี หรือครอบครัวมีรายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากงบประมาณดังกล่าวนี้ ไม่เพียงพอกับการจ่ายเงินอุดหนุนให้เด็กที่อาจจะมาขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้อีก ก็จะใช้งบของปี 2562 ที่ทางกระทรวงพม.เตรียมเสนอขอจำนวน 2.9 พันล้าน มาจ่ายย้อนหลังให้ ทั้งนี้การใช้งบประมาณในการดูแลเด็กแรกเกิด ถือเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากนักหากเทียบกับสวัสดิการของรัฐในด้านอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจีดีพีเท่านั้น โดยยื่นยันการลงทุนกับเด็ก ตั้งแต่เด็กในครรภ์ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด. .............................ข่าว/สวท.ชัยภูมิ/5 มิถุนายน 2561..........................

    เอกสารประกอบ ครม. เห็นชอบอนุมัติใช้งบกลาง 1,437 ล้านบาท พร้อมเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 มิ.ย. นี้
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง