องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน ระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อบต.โพนทอง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ประจำเดือน ระหว่าง 2-3 กรกฎาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง