องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.โพนทอง กำหนดประชุมประชาคมชี้แจงโครงการ ระบบกระจายน้ำพังงานแสงอาทิตย์ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3,11

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อบต.โพนทอง กำหนดประชุมประชาคมชี้แจงโครงการ ระบบกระจายน้ำพังงานแสงอาทิตย์ 2-3 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 4,9,10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 และบ้านนางเม้ง หมู่ 3,11
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง