องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โพนทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โพนทอง