องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ดูการบริหารราชการป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 122]
 
   แก้ไขปัญหาถนนชำรุด และปรับภูมิทัศน์บริเวรวัดเพรชพ...[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 111]
 
  ขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-08-28][ผู้อ่าน 101]
 
  ตลาดนัดชุมชนหนองใหญ่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 180]
 
  ปรับทางสัญจรไปฝายน้ำล้น[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 110]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด หมู่ 3 หมู่ 11 บ้านนางเม้ง[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 111]
 
  แก้ไขปัญหาถนนชำรุด[วันที่ 2022-08-26][ผู้อ่าน 19]
 
  ฉีดพ้นหมอกควัน ยากำจัดยุงลาย[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 104]
 
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรม "โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเด็กน...[วันที่ 2022-08-25][ผู้อ่าน 100]
 
  กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอ...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 207]
 
  ทำความสะอาด ของใช้ ของเล่น เด็กตามมาตราการป้องกันก...[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 103]
 
  ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้[วันที่ 2022-08-24][ผู้อ่าน 130]
 
  มาตราการป้องกันการแพ่เชื้อโรค มือ เท้า ปากพร้อมมอบ...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 235]
 
  โครงการพัฒนากลไกการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคล...[วันที่ 2022-08-21][ผู้อ่าน 101]
 
  เชียร์การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ท้องถินท้องที่ ปร...[วันที่ 2022-08-20][ผู้อ่าน 110]
 
  กิจกรรม "โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษาเด็กน...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ ครั้งที่...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 149]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 105]
 
  กิจกรรม ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพตำบลโพนทอง โพนทองน่...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 125]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42หน้า 43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66