องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง ประจำปี 2560[วันที่ 2017-05-21][ผู้อ่าน 864]
 
  คณะครูนำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์สิ่งของใช้ประโยชน์ตาม...[วันที่ 2017-05-19][ผู้อ่าน 558]
 
  ร่วมงานประเพณีทำบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ปู่ตาขุนทอ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 529]
 
  อบต.โพนทองร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้ และฉีดพ...[วันที่ 2017-05-17][ผู้อ่าน 536]
 
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ศาลารวมใจบ้านโพนทอง ...[วันที่ 2017-05-16][ผู้อ่าน 635]
 
  ผู้แทนจากโครงการศูนย์ ICT ชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ย...[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 516]
 
  อบต.โพนทอง ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 517]
 
  นายก อบต.โพนทอง นำพนักงานปฏิบัติกิจกรรมคัดแยกขยะ[วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 611]
 
  อบต.โพนทอง เดินหน้าโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 518]
 
  อบต.โพนทอง มอบวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 520]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานปรั...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 546]
 
  โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรีย...[วันที่ 2017-05-11][ผู้อ่าน 606]
 
  นายก อบต.โพนทอง เข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ป...[วันที่ 2017-05-09][ผู้อ่าน 560]
 
  อบต.โพนทอง มอบวัสดุช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระท...[วันที่ 2017-05-08][ผู้อ่าน 535]
 
  นายก อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชา...[วันที่ 2017-05-05][ผู้อ่าน 569]
 
  ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจที่ ก...[วันที่ 2017-05-04][ผู้อ่าน 664]
 
  การออกแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้...[วันที่ 2017-05-04][ผู้อ่าน 534]
 
  อบต.โพนทอง ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญเดือนหก ศาลเจ้าพ...[วันที่ 2017-05-03][ผู้อ่าน 674]
 
  อบต.โพนทอง โดยกองทุกหลักประกันสุขภาพ ทำบันทึกข้อตก...[วันที่ 2017-05-01][ผู้อ่าน 580]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยวิสามั...[วันที่ 2017-04-28][ผู้อ่าน 603]