องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
  โครงการ จัดอบรมถักตระกร้าจากเชือกพลาสติก สร้างอาชี...[วันที่ 2016-08-26][ผู้อ่าน 596]
 
  กิจกรรมโครงการปลูกป่า หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื...[วันที่ 2016-08-10][ผู้อ่าน 684]
 
  โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.โพนทอง ประจำปี 2559[วันที่ 2016-08-03][ผู้อ่าน 671]
 
  โครงการประชุมประชาคมพิจารณากำหนดพื้นที่ขุดเจาะบ่อบ...[วันที่ 2016-08-01][ผู้อ่าน 586]
 
  โครงการอบรมเยาวชน[วันที่ 2016-07-30][ผู้อ่าน 762]
 
  โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูข้าว[วันที่ 2016-07-22][ผู้อ่าน 599]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในพื้นที่ตำบลโพนทอง[วันที่ 2016-07-19][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การทำไม้กวาดทางมะ...[วันที่ 2016-06-29][ผู้อ่าน 1556]
 
  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ และ กิจกรรม รั...[วันที่ 2016-06-08][ผู้อ่าน 776]
 
  โครงการสร้างความรักความสามัคคีชุมชนปกป้อง สถาบันชา...[วันที่ 2016-05-31][ผู้อ่าน 1000]
 
  รับการตรวจการบริหารจัดการขยะจากผู้ตรวจราชการสำนักน...[วันที่ 2016-05-26][ผู้อ่าน 706]
 
  ประเพณีบุญเดือนหกถวายบายศรีเจ้าพ่อพญาแล[วันที่ 2016-05-11][ผู้อ่าน 630]
 
  โครงการแข่งกีฬาประเพณีสร้างความสามัคคีในชุมชนต้านย...[วันที่ 2016-04-11][ผู้อ่าน 632]
 
  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน[วันที่ 2016-04-07][ผู้อ่าน 635]
 
  โครงการประชาคมเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาตำบลโพนทอง ประจ...[วันที่ 2016-04-04][ผู้อ่าน 688]
 
  โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก[วันที่ 2016-03-29][ผู้อ่าน 759]
 
  โครงการ ประเพณีบุญผะเหวด ตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ. 2...[วันที่ 2016-03-26][ผู้อ่าน 4260]
 
  ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 2016-03-18][ผู้อ่าน 683]
 
  ภาระกิจดับไฟไหม้ป่า[วันที่ 2016-03-18][ผู้อ่าน 986]
 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ตำบลโพนทอง ประ...[วันที่ 2016-03-16][ผู้อ่าน 625]