องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan)


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับรพ.สต.โพนทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิจการสภา อบต.โพนทอง Care Giver: CG ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามแผนการดำเนินงาน (Care Plan) กองทุน Long Term Care : LTC หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 เพื่อดูแลสร้างขวัญกำลังใจ ประเมินภาวะสุขภาพ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธี และกายภาพบำบัด

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20