องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศุนย์ช่วยเหลือประชาชน


นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ ปลัด อบต.โพนทอง คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง ร่วมกับกำนัน ร่วมประชุมคณะกรรมการศุนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลโพนทอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20