องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้ ผอ.กองการศึกษา คณะครูจัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  และโรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทองขอขอบพระคุณ คุณคุนารินทร์  เยาว์พัน  ที่เป็นวิทยากรสอนเด็กๆ

 

2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-24
2024-03-23