องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.) ถนนสายโนนม่วง-โนนแดง


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายช่างผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย คสล.) ถนนสายโนนม่วง-โนนแดง หมูที่ 7 เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนทำการเกษตรได้อย่างสะดวก

 

2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15