องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ตรวจสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2549 ปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ เซเว่น ปตท.บ้านเล่า (หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส กม.2)

 

2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15