องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
นายศานิต  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ลงพื้นที่ติดตั้งและตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน

 

2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15