องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


จัดโครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 หมู่ที่ 2,7 และหมู่ที่ 12


วันที่ 15 มีนาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2,12 บ้านโพนทอง และ หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วง จัดโครงการควบคุมป้องกันและกำจัดโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03