องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ


วันที่ 23 มีนาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โพนทอง และงานสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ ขยะทองคุ้มครองชีวิต ณ อบต.บ้านค่าย

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03