องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนท้องและสมาชิกสภาท้องถิ่น


วันที่ 23 มีนาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ผู้บริหาร และกิจการสภา อบต.โพนทอง ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารส่วนท้องและสมาชิกสภาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดมุกดาหาร

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03