องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ


วันที่ 27 มีนาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายงานป้องกัน อบต.โพนทอง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลโพนทอง

 

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-08
2024-05-04
2024-05-03
2024-05-03