องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลพื้นที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567


วันที่​ 2-3 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท ที่แจ้งความประสงค์รับเงินสด ทั้ง 12 หมู่บ้าน

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20