องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ออกแจกจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชน


วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้งานป้องกันฯ อบต.โพนทอง ออกแจกจ่ายน้ำประปา ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลโพนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20