องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่


วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้งานสาธารณสุข ลงพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่สาธิต ตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่  เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20