องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


แห่บายศรี บุญเดือนหก ประจำปี 2567


วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ขบวนแห่บายศรี บุญเดือนหก ประจำปี 2567 (ขบวนแห่ตำบลโพนทอง) นำโดย นายศานิต กล้าแท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และภาคประชาชน ได้ร่วมแห่บายศรี บุญเดือนหก ประจำปี 2567 ไปยังศาลเจ้าพ่อพญาแล โดยมีการจัดบายศรี บวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ทั้งนี้ นายศานิต กล้าแท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ที่ได้สละแรงกายแรงใจ และสละเวลามาร่วมขบวนแห่บายศรีตำบลโพนทอง จนเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20