องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.โพนทอง ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นำโดยอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท และอาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20