องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนน แอสฟัสติก หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10


วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายช่างผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้าง เสริมผิวถนน แอสฟัสติก หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนทำการเกษตรได้อย่างสะดวก

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20