องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชน


วันที่ 23  พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รองนายก อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนกรณีช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีวาตภัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 จำนวน 33 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย จำนวน 7 ราย ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20