องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กิจการสภา อบต.โพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ งานสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่ อบต.โพนทอง ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และภาคประชาชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน "แปรรูปเนื้อสัตว์สร้างอาชีพ" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยฝึกปฏิบัติการทำลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ หมูฝอย เนื้อฝอย และนายนิพนธ์ โชคสวัสดิ์ โดยฝึกปฏิบัติการทำหมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียว หม่ำหมู หม่ำเนื้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20