องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


พิจารณาการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด และงานสวัสดิการ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการ สนง.พมจ.ชัยภูมิ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาสและผู้ดูแลไม่สามารถให้การดูแลได้ เพื่อจัดหาสถานที่อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ต่อไป

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20