องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนปกป้อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567


วันที่​ 30 พฤษภาคม 2567
นายศานิต กล้าแท้​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง​ คณะผู้บริหาร กิจการสภา อบต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมจัดโครงการสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนปกป้อง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2567 เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ต่อสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจแชะคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

 

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20