องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2567


31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก 2567
มาร่วมปกป้องเยาวชน
และคนในสังคมจากบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายทำลายปอดได้
ที่ว่าไม่อันตราย หรืออันตรายน้อย 
แท้จริงแล้วในบุหรี่ไฟฟ้า 
มีอันตรายมากมาย 
นิโคติน ทำให้เสพติด 
สารหนูทำให้ระคายทางเดินหายใจ 
แคดเมียม-ตะกั่ว เป็นสารก่อมะเร็ง รวมถึงสารพิษอันตรายอีกหลายชนิด
เลิกบุหรี่ทุกชนิด โทร.ฟรี 1600

2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-25
2024-06-21
2024-06-21
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20