องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองท้องถิ่น


นายศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปลัด อบต.โพนทอง หัวหน้าสำนักปลัด กิจการสภา อบต.โพนทอง และผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำบลโพนทอง ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีท่านโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2024-03-29
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-27
2024-03-24
2024-03-23